ประชุมกองทุนยุติธรรม ครั้งที่3/2561

sakuna.s
1,243 view
26 มี.ค. 2561 10:57 น.

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่3/2561 (กองทุนยุติธรรม) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีเป็นค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยมีนายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเลขานุการฯ ในการประชุม พร้อมด้วยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ฯลฯ เพื่อร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร