ยุติธรรมเชิงรุก (Justice Care)

juthamas.h
554 view
22 พ.ค. 2563 17:32 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่เชิงรุก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1. ข้อเท็จจริง จากกรณีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีเหตุรถจักรยานถูกรถกะบะเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิด ณ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

2. เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ติดต่อประสานงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าพุทราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น และประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโค้งไผ่ เพื่อลงพื้นที่แจ้งสิทธิให้กับญาติของผู้เสียชีวิตทราบ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และแนะนำขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย