ยุติธรรมเชิงรุก (Justice Care)

juthamas.h
616 view
22 พ.ค. 2563 17:33 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่เชิงรุก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1. ข้อเท็จจริง จากกรณีเมื่อ วันที่ 21พฤษภาคม 2563มีเหตุรถจักรยานถูกรถไม่ทราบชนิดใดและของผู้ใดเฉี่ยวชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิด ณ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

2. เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ติดต่อประสานงาน กับประธานศูนย์กู้ภัยกำแพงเพชร เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและลงพื้นที่แจ้งสิทธิให้กับญาติของผู้เสียชีวิตทราบ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และแนะนำขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย