ยุติธรรมเชิงรุก (Justice Care)

juthamas.h
586 view
22 พ.ค. 2563 17:34 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่เชิงรุก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  1. ข้อเท็จจริง จากกรณีเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีเหตุรถกะบะเฉี่ยวชนคนเดินถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิด ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
  2. เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงและแจ้งสิทธิให้กับญาติของผู้เสียชีวิตทราบ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และแนะนำขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย