การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

juthamas.h
615 view
17 มิ.ย. 2563 15:12 น.

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ยุติธรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีที่ดินส.ป.ก. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร