วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการคปภ. นายแพทย์สาธารณสุข ประธานสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ผู้ร้อง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 นี้มีผู้ขอรับความช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร