ยุติธรรมเชิงรุก (Justice Care)

juthamas.h
599 view
29 มิ.ย. 2563 17:23 น.

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่เชิงรุก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1. ข้อเท็จจริง จากกรณีเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลชนกับรถโดยสารประจำทางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 (ตอนคลองแม่ลาย – อุ้มผาง) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
2. เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหาย แนะนำหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
และแนะนำขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย