ยุติธรรมเชิงรุก (Justice Care)

juthamas.h
605 view
29 มิ.ย. 2563 17:24 น.

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่เชิงรุก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1. ข้อเท็จจริง จากกรณีเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กะบะส่วนบุคคลชนรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต บริเวณยูเทริน์ทางหลวงนครชุม ม.8 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
2. เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหาย แนะนำหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
และแนะนำขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย