ลงพื้นที่กองทุนยุติธรรม

juthamas.h
636 view
2 ก.ค. 2563 16:49 น.

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร