ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

juthamas.h
261 view
17 มิ.ย. 2564 11:47 น.

          วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายปริญญา ปั้นงาม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเรื่องสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินสาธารณะ ณ หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร