ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

juthamas.h
261 view
2 ก.ค. 2564 17:02 น.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายปริญญา ปั้นงาม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับฝ่ายปกครองและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลระหาน ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร